„Technologiczna osobliwość – hipotetyczny punkt w przyszłym rozwoju cywilizacji, w którym postęp techniczny stanie się tak szybki, że wszelkie ludzkie przewidywania staną się nieaktualne. Głównym wydarzeniem, mającym do tego doprowadzić, byłoby stworzenie sztucznych inteligencji przewyższających intelektualnie ludzi.”

 [Wikipedia]

 

Technologia stała się powszechnym użytkiem naszej codzienności. Na tyle oswojonym, że kroczy przy nas już niezauważenie. Przewiduje każdy nasz krok i wytycza dalszą ścieżkę. A my – podążamy nią, sądząc, że to nasz własny wybór…