Każda zmiana jest objawieniem. Ukazuje nam iluzję poczucia niezmienności i trwałości rzeczy, demaskując to błędne wyobrażenie o świecie. To, co dziś wydaje się niemożliwe czy niewyobrażalne, jutro może stać się powszednie. Zatem jedyną stałą zasadą jest – ciągła zmiana…